B2G – Busines to Government

B2G - Busines to Government

Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret B2G-Business to Goverment :Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikleri kapsamaktadır.

Şirket, Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret B2G – Business to Goverment :Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikleri kapsamaktadır.

Kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleridir. E-Ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamunun vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print