Doküman Nedir?

Doküman Nedir?

Bilgi ve önem arz eden elektronik veya yazılı, çizili belgeler

Dokünmanı tanımlamak gerekirsek, bir gerçege tanıklık eden resim, film, yazı, fotograf vb. bilgi ve önem arz eden elektronik veya yazılı, çizili belegeler diye nitelendirebiliriz.