E-Ticaret Kanunu

E-Ticaret Kanunu

E-Ticaret Kanununa karşı gelinmesi durumunda açılabilecek davalar ve tanımları.

Hukuk Davaları

Tecavüzün Refi: Haksız rekabete maruz kalan kimseye haksız rekabet neticesi meydana gelen maddi durumun ortadan kaldırılmasına haksız rekabet yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini dava etme hakkını tanımaktadır. Ref davasında haksız rekabetten önceki durumun iadesi amaçlanmaktadır. Tecavüzün Meni: Madde 69 – Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir. 66. maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanır.

Yukarıdaki davaların dahilinde de mal sahibi sorumlu kişiye Tazminat Davası da açmabilme yetkisine sahiptir.

Ceza Davaları
1.) Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüze Karşı Dava
2.) Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketlerine Karşı Dava

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
[st_tag_cloud]

Web sitemizde yer alan herhangi bir konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.