G2C – Government to Consumer

G2C - Government to Consumer

G2C – Government to Consumer/Citizen; Devletten halka, tüketiciye İnternet üzerinden yapılan satışlara G2C sistemi denir.

Devletten halka, tüketiciye internet üzerinden yapılan satışlara G2C sistemi denir. G2C Eticaret devlet kuruluşları tarafından kullanılır.