İnternetin Tarihçesi

İnternetin Tarihçesi

İnternet’in temelleri aslında kimsenin beklemediği bir alanda uzman olan psikolog Joseph Cari Rebnett Licklider tarafından atılmıştır.

İnternetin Tarihçesini şöyle özetleyebiliriz.

Licklider’in uzmanlık alanı psikoakustikti. Yani seslerin insan sinir sistemine etkileri konusunda uzmandı. 2. Dünya savaşından sonra MIT’de (Masachusetts Institue Technology) Lincoln Laboratuarlarında çalışmaya başladı. İlk olarak 1952 yılında bilgisayarla tanıştı ve bilgisayarların hızlı işlem yapan birer makine değil hayatımızın her alanında önemli yer tutacak bir teknoloji olduğunu kavradı. Hatta öngörüleri elektronik medya isimli yeni bir medyanın çıkacağına , her evde bilgisayar olacağına ve bu sayede insanların demokrasinin oluşumuna doğrudan katkıda bulunacağına kadar uzanmaktaydı.

Licklider’i İnternet’in babası saymamıza yol açacak olaylar zinciri ise BBN isimli bir akustik danışmanlığı yapan şirkette çalışmasıyla başlıyor. Licklider’in ısrarıyla şirket akustik konusundan bilgisayar alanına sıçrıyor ve en sonunda az sonra anlatacağımız ARPANET projesinin ihalesini kazanıyor.

2.Dünya savaşından sonraki soğuk savaş yıllarında Amerika hep Sovyetlerden bir adım önde olmak için teknoloji üzerine yapılacak araştırmalara kaynak ayırdı. Savunma sanayiinin bu araştırmaları desteklemesine karar verilerek ARPA (Advanced Research Pıoject Agency) kuruldu. ARPA’da bilişim konusunda çalışacak uzman olarak ta Licklider’e teklif götürüldü ve Licklider 1962’de ARPA Komuta Kontrol bölümünde çalışmaya başladı.

Licklider’in buradaki en büyük hayali ise bilgisayarlar arasındaki uyumsuzluğun giderilerek büyük bir ağ ile birbirine bağlanıp aralarında iletişim kurmak oluyor. Bu amaçla ARPA içinde IPTO’yu (Information Processing Techniques Office) kuruyor. IPTO’da işe alman yine bir psikoakustikçi olan Bob Taylor birbiriyle uyumsuz ve bağlantısız çok sayıdaki bilgisayarı Licklider’in görüşlerinden etkilenerek niçin birbiriyle bağlı olarak bir arada kullanılmadığını düşündü ve böylece ARPANET projesi doğdu. Bu projeye göre herhangi bir bilgisayarın devre dışı kalması ağa bağlı diğer bilgisayarları etkilemeyecek ve iletişim devam edecekti. Ağı düzenleyen ya da denetleyen herhangi bir merkez bulunmadığından sürekli ve kesintisiz bir iletişim mümkün olacaktı. Sonuç olarak ARPANET belirli anahtar düğümlerinde birleşen kiralık hatların oluşturduğu bir ağ yapısı olarak ortaya çıktı

ARPA 1972’den itibaren askeri kuruluşların istekleri doğrultusunda bazı çalışmalar gerçekleştirdi ve bu çalışmalar sonucunda ARPA’nm adı D ARPA (Defence Advanced Research Agency) olarak değişti. ARPA ve sonrasında DARPA ile birlikte bugünkü İnternet’in ön habercisi olan ARPANET veya DARPA İnternet’i oluşturuldu.

1968 yılında Licklider’in şirketi BBN TCP/IP protokolünün temellerini attı. 1983 yılında TCP/IP protokolü oluşturuldu. ARPANET 1990 yılında kullanımdan kaldırıldı. ABD, Japonya ve bazı Uzakdoğu ülkelerindeki omurgalar İnternet’e katıldı. TCP/IP protokolü bugün hala kullanılmaktadır.

Böyle büyük bir hızla gelişen İnternet’in kullanıcı sayısının bugün itibariyle tüm dünyada kaç kişi olduğunu tahmin etmek ve bu konuda istatistikler verebilmek imkansız hale gelmiştir.

Türkiye’de İnternet üzerinde söz sahibi olan birkaç yer vardır. Örneğin alan adı tahsisleri ODTÜ tarafından yapılmakta, İnternet alt yapısı kurulması ve işletilmesi Türk Telekom tarafından yapılmaktadır. İnternet’i geliştirmek ve takip etmek için ise Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde İnternet Kurulu oluşturulmuştur.

İnternet Kurulu’nun amacı ana işlevi Ulaştırma Bakanlığı’na danışmanlık olmak üzere, Türkiye’de İntemet’in alt yapıdan başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere erişmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde danışmanlık görevini yürütmek, uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak, konu ile ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlamadaki gelişme, yaygınlaştırma, hizmet üretimi konularında düzenleyici öneriler oluşturmak ve uluslar arası gelişmeleri yakından izleyerek ülke çıkarlarını korumak olarak belirlenmiştir.

Web sitemizde yer alan herhangi bir konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.